¿ Com l’ajudem?

Deixi’ns ajudar-lo a valorar les operacions a preu de mercat

¿Cóm ajudem al client?

Per tal de preservar els principis comptables que condueixen a l’obtenció de la imatge fidel dels estats financers, la normativa comptable i tributària estableix l’obligació de valorar les transaccions mercantils entre entitats vinculades a preu de mercat.Les operacions vinculades, aquelles que es produeixen entre entitats i/o persones dels quals els seus interessos particulars poden donar lloc a determinades operacions de compravenda i/o serveis a un preu diferent del habitual en el mercat.

Per tant, aquests punts han de ser delimitades:

  • Quines són les operacions realitzades per una empresa durant un exercici.
  • Qui són les subjectes implicats en les operacions i com estan vinculades.
  • Quin és el valor de mercat de les operacions realitzades entre ells.

I tot això s’ha de recollir en un informe anual que l’empresa ha de tenir a disposició de l’Administració Tributària.

  • Client com a consumidor final

Des de TAX REPORT ITL ens encarreguem d’elaborar tota aquesta documentació per a l’empresa, establint el perímetre de vinculació de les empreses implicades, exposant els criteris utilitzats per les empreses per a la fixació d’aquestes operacions i comparant-les amb els preus de mercat. A més, ens encarreguem d’actualitzar-la anualment i, si escau, defensar-la davant la Inspecció Tributària.

  • Assessorament com a associat de Tax Report ITL

Un dels puntals de la filosofia de TAX REPORT ITL rau en la convicció que el Networking professional contribueix l’especialització dels despatxos fiscals mitjans i petits, oferint serveis complementaris necessaris per als seus clients i així mantenint el nivell de qualitat que exigeixen constantment.

La disminució del volum actual d’activitat econòmica fa que les empreses, que tradicionalment no tenien els seus objectius centrats en un determinat segment de clients, comencin a oferir els seus serveis a un grup més gran de contribuents, aprofitant l’oportunitat d’oferir altres serveis complementaris als que solen oferir.

En aquest panorama, TAX REPORT ITL ofereix els seus serveis enfocats a la documentació de les operacions vinculades, amb total respecte als assessors tradicionals de cada empresa, amb mitjans propis i amb un alt nivell tècnic, contribuint així, a que el client compleixi amb els requisits legals i augmentant la seva satisfacció en relació amb l’assessorament rebut.

Contactar

info@taxreportitl.com

(+34) 934 873 919

Rambla de Catalunya, 55 àtic C-D. 08007 Barcelona

Dilluns a Divendres: 9.00 a 19.00