Sobre el nostre despatx

 

Confiables

Mantenint en tot moment la nostra professionalitat, objectivitat i l’excel·lència en la qualitat del servei que oferim, la nostra estreta i individualitzada ajuda permet assolir la màxima satisfacció al nostre client, i complementa l’activitat d’altres professionals.

Amb experiència

El nostre equip compta amb una àmplia experiència professional, acreditada amb diversos anys de treball en el sector econòmic i tributari. Una exigent formació unida a una forta ètica professional ens fa mereixedors de la seva confiança.

Professionals

Tax Report compta amb un equip de professionals amb un ampli coneixement en l’àmbit tributari, comptable i econòmic, destacant una rellevant especialització en l’esfera de les operacions vinculades i preus de transferència.

Quí soms

JORDI BERTRAN RIBERA
Soci

Soci de la firma d’assessoria fiscal BERTRAN RIBERA ASESORES, S.L.P. Assessor fiscal. Assessor d’empreses en l’àmbit financer. Expert en reestructuracions empresarials i preus de transferència.

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.

Màster en Comptabilitat Superior del Centre d’Estudis Financers (CEF).

Pertany al Cos de Tècnics d’Hisenda de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (en excedència des de 1998).

En l’Administració Tributària de l’Estat ha ocupat, entre d’altres, els càrrecs de Cap del Servei d’Informació i Assistència al Contribuent (Delegació Especial d’Hisenda a Catalunya i Delegació Especial de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Catalunya).

Professor, ponent i professor habitual en diversos centres, com ara:

✔ Col·legi de Graduats Mercantils.

✔ Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF)

✔ Col·legi de Censors Jurats de Comptes.

✔ Col·legi de Gestors Administratius.

✔ Col·legi de Graduats Socials.

✔ Escola d’Administradors de Finques de Catalunya.

Àmplia experiència docent a les escoles, com ara:

✔ Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya (Màster en Tributació)

✔ Universitat Oberta de Catalunya.

✔ Col·legi d’Empresistes (Máster en Tributación)

Disposa de múltiples publicacions relacionades amb l’àmbit tributari en revistes especialitzades.

Membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF).

BERTRAN RIBERA ASESORES, SLP és soci de TAX REPORT ITL, S. C.P.

MARTA SALA CERDÀ
Sòcia

Sòcia de la firma d’assessoria fiscal BERTRAN RIBERA ASESORES, SLP.

Experta en les àrees d’empresa familiar, reestructuracions empresarials i preus de transferència.

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.

Màster en Tributació a l’Ateneu Tributari de Barcelona.

Àmplia experiència docent, com ara:

✔ Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya (Màster en Tributació)

✔ Col·legi d’Empresistes (Máster en Tributación)

Disposa de múltiples publicacions relacionades amb l’àmbit tributari en revistes especialitzades.

Membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF).

JOSÉ LUÍS PUEY ESCARTÍN
Soci Director

Soci de TAX REPORT ITL, S.C.P.

A TAX REPORT ITL dirigeix, planifica i coordina els informes sobre operacions vinculades i preus de transferència., Informes pericials, informes econòmics i informes de planificació fiscal.

Auditor de comptes. Membre del ROAC amb el número 20713 (no exercent).

Realitza assessorament fiscal a grups empresarials, en la preparació d’informes, recursos i reclamacions econòmic-administratives, en processos de  restructuracions empresarials i processos de Due Diligence fiscal.

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

Pertany al Cos de Tècnics d’Hisenda de l’Agència Estatal d’Administració Tributària: especialitzat en Inspecció Tributària, Gestió Tributària, Recaptació, Duanes i Impostos Especials i Gestió Cadastral (en excedència des de 2007).

Menció especial del treball realitzat a la Inspecció Regional de Catalunya format part de unitats d’Inspecció (Inspeccions d’Empreses i persones físiques) i en l’última etapa, en la Unitat d’investigació de trames de l’IVA.

 Membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF).

Contactar

info@taxreportitl.com

(+34) 934 873 919

Rambla de Catalunya, 55 àtic C-D. 08007 Barcelona

Dilluns a Divendres: 9.00 a 19.00